Cechą charakterystyczną badań nieniszczących jest brak wpływu na właściwości fizyczne badanych materiałów. Realizacja takich badań nie wiąże się zatem z obniżeniem wytrzymałości, zmianą wyglądu czy skróceniem przewidywanego czasu eksploatacji badanego produktu lub konstrukcji. Przy pomocy tego typu badań ocenia się m.in. jakość wykonania danego produktu, a pośrednio bezpieczeństwo jego użytkowania czy jego przewidywalną trwałość.

Badania nieniszczące w branży motoryzacyjnej

Badania nieniszcząceChoć badania NDT najczęściej zlecane są w celu weryfikacji aktualnego stanu istniejących konstrukcji, to w branży motoryzacyjnej wykonuje się je również na poszczególnych etapach produkcji. Dzięki temu możliwe jest wychwycenie ewentualnych nieciągłości i wad materiałowych, co pomaga zapobiec konieczności przeprowadzania kosztownych napraw w przyszłości – już na gotowych produktach. Tego typu badania dają możliwość szybkiego zweryfikowania, czy dany element konstrukcyjny został wykonany w prawidłowy sposób, a jeśli nie, pozwalają cofnąć go do poprawy.

Do najczęściej wykonywanych badań nieniszczących zlecanych w branży motoryzacyjnej i wielu innych branżach przemysłu, zalicza się badania wizualne. To podstawowe badanie pozwala na szybkie wychwycenie poważnych wad powstałych na etapie produkcji, co ma duży wpływ na ogólne obniżenie kosztów działalności danego przedsiębiorstwa. Prócz nieniszczących badań wizualnych, co pewien czas zalecane jest również przeprowadzanie bardziej specjalistycznych badań, takich jak badania penetracyjne, radiograficzne, magnetyczno-proszkowe czy ultradźwiękowe. Te badania dają możliwość zajrzenia w głąb struktury badanego materiału bez jego uszkodzenia. W ten sposób można wychwyć różnego rodzaju anomalie, nieciągłości i usterki, których nie widać gołym okiem, a które mogą w znaczący sposób wpłynąć na wytrzymałość badanego elementu konstrukcyjnego. Najskuteczniejszymi, ale i jednocześnie dość kosztownymi metodami badania struktury wewnętrznej materiałów, są badania radiograficzne i ultradźwiękowe. Badania magnetyczno-proszkowe są znacznie tańsze, ale sprawdzają się jedynie w przypadku materiałów ferromagnetycznych. Badania nieniszczące penetracyjne są dość proste, ale nie sprawdzą się w przypadku materiałów o dużej porowatości i pozwolą wychwycić jedynie te nieciągłości, które wychodzą na powierzchnię badanego materiału. Reasumując, nieważne jaki rodzaj badania nieniszczącego wybierzemy, to warto je zlecić profesjonalnej firmie, takiej jak: http://de-tech.pl/badania-nieniszczace-ndt/.

W zależności od potrzeb i rodzaju badanej konstrukcji zaleca się korzystanie z różnorodnych typów badań NDT. Najbardziej skuteczne badania nieniszczące są dość drogie, dlatego, jeśli tylko istnieje taka możliwość, warto korzystać z tańszych metod badawczych, takich jak badania wizualne, penetracyjne lub magnetyczno-proszkowe.