Posiadanie sieci Wi-Fi w firmie jest bardzo wygodne, ponieważ umożliwia podłączenie wielu urządzeń, a jednocześnie brak konieczności stosowania kabli sprawia, że można z nich korzystać praktycznie w dowolnym miejscu, jeżeli jest tam tylko zasięg. Wynika z tego, ze zasięg sieci powinien być jak największy. Wpływ na to mają przede wszystkim same urządzenia, czyli rutery Wi-Fi. Jeżeli jest to sprzęt dobrej jakości oraz posiada dobre anteny, to również duży będzie zasięg emitowanego przez niego sygnału. Często zasięg ten można jeszcze większych poprzez montaż dodatkowej lub wymianę anteny na lepszą. Warto również zadbać o odpowiednie rozmieszczenie rutera Wi-Fi. Powinien on być umieszczony w takim miejscu, aby sygnał nie był blokowany. Dlatego też powinien on być umieszczony jak najwyżej, tam, gdzie nie będą go blokowały rożne przeszkody. Nie powinno się również umieszczać rutera obok innych urządzeń, które również wysyłają fale radiowe i mogą zakłócać sygnał. Ważne jest również, żeby ruter obsługiwał nowoczesny i szybki standard komunikacji. Obecnie najszybszym i najnowszym standardem jest 802.11ac, a oprócz tego istnieją również jego odmiany b,g oraz n. Oprócz wysokich standardów komunikacji ważne jest również bezpieczeństwo rutera. Dlatego też należy zadbać o nie już na etapie konfiguracji rutera i sieci. Podstawą jest stosowanie nowoczesnych metod zabezpieczeń gwarantujących skuteczne szyfrowanie, takich jak klucze WPA,  oraz stosowanie mocnego hasła dostępu. Warto również ukryć identyfikator SSID, dzięki czemu ewentualnie włamanie będzie jeszcze bardziej utrudnione. Koniecznie trzeba też pomyśleć o stworzeniu silnego hasła dostępu do panelu administracyjnego rutera. Aby ograniczyć możliwość włamania się do sieci najlepiej pierwszą konfigurację dokonać poprzez przewodowe podłączenie rutera do komputera, a konfiguracji bezprzewodowej dopiero po odpowiednim zabezpieczeniu panelu dostępowego oraz samej sieci bezprzewodowej. Dobry i odpowiednio zabezpieczony ruter Wi-Fi będzie znacznym ułatwieniem w korzystaniu z sieci.