Nowoczesne domy, które coraz częściej nazywamy domami inteligentnymi, wyposażone są w olbrzymią liczbę urządzeń elektronicznych odpowiadających za sterowanie wieloma domowymi systemami, przede wszystkim systemem ogrzewania domu, wentylacją i klimatyzacją. By tego typu systemy działały w prawidłowy i zsynchronizowany ze sobą sposób, potrzebne jest ich uzupełnienie o różnego rodzaju czujniki i urządzenia pomiarowe. Przykładem takiego sprzętu pomiarowego mogą być elektroniczne czujniki temperatury, których używa się chociażby do automatycznego sterowania pracą kotła lub pompy ciepła.

[caption id="attachment_700" align="alignleft" width="200"]czujnik-temperatury Zzujnik temperatury[/caption]

Instalacja elektronicznych czujników temperatury w każdym z domowych pomieszczeń pozwala zmniejszyć zużycie energii, a jednocześnie sprawić, że temperatura w całym domu będzie ustawiona na optymalnym poziomie, dostosowanym do potrzeb konkretnego użytkownika takiego domu. Co więcej, instalacja czujników w wielu różnych pomieszczeniach, pozwoli na różnicowanie wartości temperatury w każdym z domowych pomieszczeń. Jest to możliwe poprzez sprzężenie ze sobą kilku domowych systemów, przede wszystkim systemu centralnego ogrzewania, systemu wentylacyjnego i domowej klimatyzacji. Zastosowanie takiego rozwiązania daje nam na przykład możliwość ustalenia innego zakresu temperatur dla sypialni, a innego dla salonu czy łazienki. Czujniki temperatury to współcześnie integralny element zaawansowanych systemów ogrzewania podłogowego, a także nowoczesnych systemów klimatyzacyjnych, po które coraz chętniej sięgają właściciele nowych domów.