Oczekiwania pracodawców nie zawsze są tożsame z oczekiwaniami zatrudnionych przez nich pracowników. Najlepszym tego dowodem jest wykorzystanie komputera w ciągu dnia pracy. Pracodawcy chcą aby służył on wyłącznie do wypełniania obowiązków zawodowych, podczas gdy niektórzy pracownicy traktują go jako narzędzie dostarczające rozrywki. Właśnie takie zachowanie jest najczęstszym powodem instalowania na komputerach oprogramowania monitorującego aktywność użytkownika.   Podglądanie komputera pracownika Są to specjalne programy działające w tle, nie informujące w widoczny sposób o swoim działaniu. O ich obecności wie najczęściej tylko właściciel, kierownik oraz dział informatyczny. Pracownik najczęściej pozostaje w błogiej nieświadomości o jego działaniu, aż do momentu kiedy zostanie wezwany na dywanik do szefa. Jakie możliwości posiada tego rodzaju oprogramowanie? Opcje mogą być naprawdę różne i wynikają ze stopnia zaawansowania danej aplikacji. Podstawowym działaniem jest przechwytywanie obrazu wyświetlanego na monitorze. Obraz może w czasie rzeczywistym być wysyłany do innego komputera, zapewniając natychmiastowy monitoring poczynań pracownika. Program może również w określonych odstępach czasu wykonywać screen bieżącej zawartości monitora. Dodatkowe funkcjonalności to przechwytywanie wpisywanego tekstu, zliczanie czasu braku aktywności, zapisywanie historii odwiedzanych stron wraz z długością czasu spędzonego na nich, a także bardziej szczegółowe informacje, dotyczące edytowania plików, tworzenia, a także ich kopiowania, w tym na urządzenia przenośne, jak pamięć USB.   Czy to jest legalne Nowoczesne programy do monitorowania komputerów to naprawdę zaawansowane kombajny, będące dla pracodawcy doskonałym narzędziem do oceny efektywności pracownika. Oprogramowanie do monitoringu umożliwia również całkowite zdalne przejęcie kontroli nad komputerem – np. wtedy kiedy chcemy odciąć pracownika od urządzenia. Zdalne wylogowanie, blokownie okien czy wyświetlanie komunikatów wprost na ekran. Sytuacja pracowników nie jest do pozazdroszczenia. Pracodawcy jako właściciele sprzętu udostępnionego do pracy, mają bowiem pełne prawo do instalowania takich programów na swoich komputerach, bez konieczności informowania o takim działaniu swych pracowników.