Każdy wyznawca religii katolickiej jest zobowiązany do zapoznania się z pismem świętym. Oferuje go w różnych wydaniach każda księgarnia religijna. Pismo Święte, czyli Biblia mają bardzo długą historię, jak również genezę. Samo słowo wywodzi się z języka greckiego w oryginale βιβλίον czyt. biblion czyli zwój papirusu, księga. Pierwotnie była ona spisana w języku hebrajskim, aramejski i greckim. Księgi te były uznawane przez Żydów i Chrześcijan za twór powstały dzięki boskiemu natchnieniu autorów.

Dzisiaj, w obecnej formie na chrześcijańską biblię składa się Stary Testament oraz Nowy testament, zaś biblia hebrajska, bliższa pierwotnej obejmuje wyłącznie księgi Starego testamentu. Książki religijne dla młodzieży i dorosłych pokazują w jaki sposób powinno się czytać tego rodzaju publikacje. Nie są one w 100% historyczne, jednakże żeby móc je dobrze rozszyfrować trzema mieć odpowiednią wiedzę z zakresu genealogii oraz genezy powstania poszczególnych działów. Czytanie ksiąg uznawanych za święte nie jest więc rzeczą prostą.

Nawet książki katolickie dla dzieci pokazują najmłodszym z ilu warstw zbudowana jest biblia. Z Pisma Świętego korzystają też wyznawcy prawosławni i innych, pokrewnych odłamów.