Jakie znaczenie w dzisiejszych czasach ma bazrobocie. Przecież jest coraz więcej firm, ludzie są coraz bardziej wykształceni a technika znacznie idzie do przodu. Właściwie ten rozwój techniki jest w dużym stopniu przyczyną bezrobocia. W dzisiejszych czasach maszyny i programy w pewnym stopniu zastępują ludzi. Za pomocą sprawnego programu nawet w dużej firmie do obliczeń księgowych wystarczy jedna osoba. Buchalter WIN jest właśnie programem, który umożliwia sprawną pracę firmy. Księgowa przy pomocą tego programu jest w stanie poprowadzić nawet dużą bazę księgową. Do obsługi magazynu można wykorzystać program Subiekt GT. Porządek w pracach magazynowych jest bardzo ważny. Znacznie ułatwia pracę, jeżeli ma się w jednym miejscu wszystkie towary dostępne, na podstawie tego można również zaplanować jaki towar należy zamówić. Subiekt GT umożliwia nie tylko zestawienie towaru, dzięki niemu można również zrobić zestawienie ludzi, z kótrymi się współpracuje. Oprogramowanie to umożliwia również obliczanie przychodów i wydatków magazynu. Za pomocą oprogramowania Subiekt GT można w jednym miejscu mieć dane kontrahentów, kwestie finansowe oraz towar dostępny w magazynie. Bardzo pomocnym programem ułatwiającym prowadzenie firmy jest Wapro. Uporządkowane dokumenty są bardzo istotne nie tylko dla osób prowadzących biuro, ale również dla właścicieli, którzy chcą mieć wgląd do wszystkich danych. Oprogramowanie Wapro w jednym miejscu tworzy zestawienie pracowników oraz dokumenty finansowe. Jak ważne jest też takie oprogramowanie w razie zmiany pracowników. Nowy człowiek w biurze nie potrzebuje w takim wypadku kilku miesięcy na odszukanie wszystkich dokumentów, gdyż wszystko ma w jednym miejscu. Oprócz walorów porządkowych jest ważne również to, że zarząd firmy jest w stanie wszystko mieć pod kontrolą i trudno zostać oszukanym przez pracowników.